proizvoda

  • Cenosphere

    Cenosfera

    Cenosfera (plutajuća kuglica) je vrsta šuplje kuglice letećeg pepela koja može plutati na površini vode. Sivo je bijela, tanka i šuplja, male težine. Njegova zapreminska težina je 720 kg / m3 (teška težina), 418,8 kg / m3 (lagana težina), veličina čestica je oko 0,1 mm, površina joj je zatvorena i glatka, toplinska vodljivost je mala, a otpornost na vatru ≥ 1610 ℃. To je vatrostalni materijal koji dobro održava temperaturu, a koji se široko koristi u proizvodnji lakih otpadaka i bušenju nafte.