proizvoda

  • Tourmaline Powder

    Turmalin u prahu

    Turmalin ima jedinstvena svojstva kao što su piezoelektričnost, piroelektričnost, daleko infracrveno zračenje i oslobađanje negativnih iona. Može se kombinirati s drugim materijalima fizikalnim ili kemijskim metodama kako bi se dobio niz funkcionalnih materijala koji se koriste u zaštiti okoliša, elektronici, medicini, kemijskoj industriji, lakoj industriji, građevinskim materijalima i drugim poljima.