proizvoda

  • Vermiculite Flake

    Vermikulitna pahuljica

    Vermikulitna pahuljica naziv je sirove rude vermikulita i opći naziv nerazširenog vermikulita. Nakon miniranja vermikulita, nečistoće se uklanjaju, a površina vermikulita se ljušti. Stoga je nazvao vermikulitnu pahuljicu, koja se naziva i sirovim rumenim vermikulitom, sirovim vermikulitom, sirovim vermikulitom, nerazširenim vermikulitom i nepjenjenim vermikulitom.